Drag to reposition your photo

Phế Liệu Nhật Minh

Male. Lives in Ho Chi Minh City, Viet Nam. Born on September 2, 1990. Is single.
About Me
Phế liệu Nhật Minh đã thành lập hơn 10 năm và đi vào hoạt động trong lĩnh vực thu mua phế liệu này. ... View More
Phế Liệu Nhật Minh
Phế Liệu Nhật Minh
Phế Liệu Nhật Minh
Phế Liệu Nhật Minh
Phế Liệu Nhật Minh
Phế Liệu Nhật Minh
Phế Liệu Nhật Minh
Phế Liệu Nhật Minh
Phế Liệu Nhật Minh
Like (1)
Loading...
1
Phế Liệu Nhật Minh
updated his profile information.
Be the first person to like this.
Load More